Wentylacja mechaniczna

Oferujemy wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Oferujemy wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej: 

  • zaprojektowanie i dobór systemu
  • wykonanie rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych (nawiew, wywiew)
  • wykonanie gruntowego wymiennika ciepła dla rekuperatorów
  • montaż wentylatorów i rekuperatorów z uruchomieniem

Zaprojektowanie i dobór systemu

Wykonanie rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych (nawiew, wywiew)

Wykonanie gruntowego wymiennika ciepła dla rekuperatorów

Montaż wentylatorów i rekuperatorów z uruchomieniem