Dolne źródła

Kolektor poziomy

Naturalna energia cieplna gromadzona jest w gruncie w okresie od wiosny do jesieni. Ciepło przenika do gruntu zarówno z promieniowania słonecznego jak i opadów atmosferycznych. Odbiór ciepła z ziemi odbywa się za pomocą systemu kolektorów poziomych, wykonywanych z rur polietylenowych o średnicy 32mm lub 40mm. Wewnątrz rur krąży niezamarzająca ciecz transportująca ciepło o niskim parametrze z gruntu do pompy ciepła.

Rury układamy na głębokości ok. 2 m . Odstęp pomiędzy rurami wynosi 80 - 100 cm. Uwarunkowane jest to niedopuszczeniem do przemrożenia gleby. Długość jednego obwodu kolektora nie powinna przekraczać 100m. Każdy odcinek kolektora powinien być jednakowej długości i powinien być wykonany z jednego kawałka tak, aby nie był łączony. Zapewni to prawidłową i bezawaryjną eksploatację przez cały okres pracy kolektora. Najczęściej z jednego metra bieżącego kolektora jesteśmy w stanie uzyskać około 25W wydajności cieplnej, w zależności od wilgotności gruntu i jej struktury.

Kolekor pionowy

W pionowych odwiertach o głębokości od 30 do 80 m, osadza się wodociągowe rury PEHD z końcówkami w kształcie U. Średnio z jednego metra bieżącego kolektora jesteśmy wstanie uzyskać około 45W wydajności cieplnej. Głębokość otworów uwarunkowana jest warunkami geologicznymi i możliwościami technicznymi wykonania odwiertów. Długość jednego obwodu kolektora nie powinna przekraczać 100m. W przypadku zastosowania kolektora pionowego zapotrzebowanie na powierzchnię działki jest mniejsze.

Odbiór ciepła z wody gruntowej (dwie studnie)

Najbardziej efektywnym źródłem energii dla pompy ciepła jest układ dwóch studni (czyli woda-woda). Już na głębokości 10m pod powierzchnią ziemi przez cały rok temperatura wody waha się w przedziale od 8 do 10oC. Zapewnia to stabilne i efektywne źródło energii do celów grzewczych przez cały rok. W celu pozyskania tej energii należy wywiercić dwie studnie tak, aby pobierać wodę ze studni ssącej i po odzyskaniu energii zrzucić ją do studni chłonnej. Aby zapewnić prawidłową pracę pompy ciepła, powinniśmy dostarczyć około 0,2m3 wody na każdy kilowat mocy grzewczej ( dla 10kW to będzie 2m3/1h )